The Gwent Violence Against Women, Domestic Abuse and Sexual Violence Partnership Board is pleased to launch the regions first joint draft strategy to tackle VAWDASV.

The Gwent VAWDASV strategy sets out to provide the leadership and direction that will promote consistency and best practice for the way in which violence against women, domestic abuse and sexual violence is prioritised across the region

The Gwent VAWDASV strategy will be launched during National Safeguarding Week at the Gwent VAWDASV Conference on Friday 17th November 2017.   The strategy consultation will be available from Monday 20th November 2017 and will run for a period of 8 weeks closing at midnight on the 15th January 2018.   Additional appendix documents are available on request at

Gwent Violence Against Women Domestic Abuse Sexual Violence Draft Strategy 2017 - 2022

Gwent Violence Against Women Domestic Abuse Sexual Violence Strategy Consultation

 

Mae Bwrdd Partneriaeth Trais yn er byn Menywod Cam-drin Domestig a Thrais Rhywiol Gwent yn falch I lawnsio strategaeth draft cyntaf y rhan bath i dalco TEMCMTR

Mae'r strategaeth yn ddarparu yr arweinyddiaeth sy'n hyrwyddo cysondebau ac yr ymaferion gorau i blaenonaethu trais yn erbyn menywod, cam-drin domestig a thrais rhywiol

Bydd strategaeth draft TEMCDTR yn cael ei lawnsio yn ystad Wythnos Ceneollaethol Diogleu yn yr cynhadledd.  TEMCDTR ar Dydd Gwener Tachwedd 17eg, 2017.  Bydd ymgynhonad y strategaeth draft ar gael am gyfnod o 8 wythnos o Dydd LLun 20fed o  Dachwedd tan 15eg o lonawr, 2018.  Am fwy o wybodaeth a atodiadau ychwanegol cysylltwch a

Strategaeth Trais yn erbynMerywod Cam-Drin Domestig a Thrais Rhywiol Ranbarthol Gwent 2017-2022

ymgyhariad strategaeth TEMDCTR Gwent